12-12-2019

Landschapspark Pauwels in het Jaarboek

Landschapspark Pauwels is geselecteerd voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2019. Het boek bevat 21 ‘voorbeeldige projecten’ uit 2019, geselecteerd uit 120 inzendingen. Ons bureau heeft in opdracht van de gemeente Tilburg het masterplan voor Landschapspark Pauwels gemaakt, een regionaal landschapspark tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen.

Het masterplan integreert grote actuele opgaven tot een samenhangend toekomstbeeld, zoals het verduurzamen van het watersysteem, het verbinden en robuuster maken van het natuurnetwerk, de transitie in de verbredende landbouwsector, de vraag naar schone energieopwekking en het versterken van het vestigingsklimaat. Samen met verschillende partijen, van overheden tot individuele bewoners, van maatschappelijke organisaties tot ondernemers, hebben we vormgegeven aan het landschap, resulterend in een breed gedragen masterplan.

De selectiecommissie schrijft in het Jaarboek: “Strootman is goed in verknopen”. Ze doelt daarmee niet alleen op de verbindende ontwerpkeuzes maar ook op de rol die de ontwerpers spelen in het planproces. Wij zijn erg trots op dit mooie compliment en het resultaat dat we samen met de partners van Landschapspark Pauwels hebben behaald!