08-06-2023

Landschapsvisie Hondsrug van start

De Hondsrug is een uniek gebied met een ijzersterke identiteit: een UNESCO Global Geopark. Maar ook hier spelen grote opgaven. In de Hondsrug wordt het belang gezien om de landschapskwaliteit te behouden en te versterken, en toe te werken naar duurzame recreatie en duurzame mobiliteit. Om ontwikkelingen in goede banen te leiden zullen keuzes moeten worden gemaakt. Om dit goed te kunnen doen, heeft de provincie Drenthe Strootman Landschapsarchitecten de opdracht gegeven een landschapsvisie te maken.

Voor het Drentsche Aa-gebied en het Hunzedal zijn al landschapsvisies gemaakt. Voor het zuidelijk deel van het Hondsruggebied (gelegen in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden) ontbreekt nog zo’n inspiratiedocument. Ook is behoefte aan een overkoepelende landschapsvisie. De landschapsvisie Hondsrug moet een inspirerend streefbeeld zijn voor tenminste de komende decennia. Het moet inspiratie bieden voor een integrale aanpak van een breed spectrum van opgaven en projecten: van behoud, beleving en benutting van landschapskwaliteiten tot klimaatadaptatie en energie, van bereikbaarheid en transformatie van stads- en dorpsranden tot natuurontwikkeling. Gelukkig staan we daar niet alleen voor. We gaan dit doen met betrokken overheden, stakeholders, inwoners en ondernemers. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis RUG, is bij het team betrokken en zal een landschapsbiografie maken als basis voor de landschapsvisie.

Deze week was de aftrap per fiets en gingen we samen met ambtenaren van de drie betrokken gemeenten en de provincie Drenthe op excursie door het zuidelijke gebied, onder andere langs een ‘verborgen parel’ in Emmen: het gehucht Den Oever, dat ooit aan het voormalige Bargermeer lag.