06-12-2023

Unesco erkent graslandbevloeiing Het Lankheet als immaterieel erfgoed

De techniek van graslandbevloeiing is op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Op de zogenoemde ‘Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ staan tradities, gebruiken en ambachten uit de hele wereld die het waard zijn om door te geven aan nieuwe generaties. Nederland kent graslandbevloeiing al vanaf de middeleeuwen. Op de Pelterheggen in Noord-Brabant en op Het Lankheet in Twente wordt deze techniek nog steeds toegepast.

Graslandbevloeiing
De landschapsbeheerders en vrijwilligers zorgen met deze ingenieuze techniek dat rivierwater via geulen over een weiland stroomt. Hierdoor komen water en voedingsstoffen als kalk en mineralen op het land terecht, waardoor het land vruchtbaarder wordt, minder snel uitdroogt en beter tegen vorst kan. Graslandbevloeiing zorgt voor meer biodiversiteit en is een effectieve manier om te zorgen voor water in droge tijden en ruimte voor te veel water in natte tijden. Eric Brinckmann, directeur van landgoed Het Lankheet, is blij met de status van immaterieel erfgoed die nu is toegekend aan de techniek van graslandbevloeiing ‘omdat dit bij kan dragen aan de ontwikkeling en overdracht van de praktijkkennis’.

Traditie
Landgoed Lankheet gaat al eeuwen op een bijzondere manier om met water. In het verlengde van deze traditie wordt ook onderzoek gedaan naar de zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietfilters. Een door ons ontworpen waterzuiveringspark laat zien hoe dit systeem werkt en hoe het water van de Buurserbeek wordt ingelaten, gezuiverd en teruggeleid naar de beek. Eric Brinckmann: 'Dankzij dit filtersysteem kunnen we met het schone water de weilanden bevloeiien.'