16-11-2022

Douchen, natte natuur of snel internet?

Het Groningse inspiratiefestival Let’s Gro organiseerde op vrijdag 4 november in het Forum, samen met Stichting Libau en Strootman Landschapsarchitecten, een bijeenkomst over de ruimtelijke kwaliteit in de regio Groningen Assen: Let’s Regio.

Zef Hemel, planoloog en hoogleraar, nam onder de titel ‘Geschiedenis van de Toekomst’ het publiek zo’n 40 jaar mee terug in de tijd. Hij werkte destijds aan 4 scenario’s voor het Nederland in 2050. Toen al voorzag men grote effecten van diverse (klimaat)crises op de samenleving anno 2050. Verrassend actueel. “Maar nadenken over de toekomst, daar zijn we nu niet goed meer in”, zo stelt Hemel, “het is allemaal moeilijk, moeilijk, terwijl in die tijd de gezamenlijke verbeeldingskracht alle ruimte kreeg.”

Collega Joran Lammers (Strootman Landschapsarchitecten) werkt onder meer mee aan de groenblauwe laag in de Verstedelijkingsstrategie van Regio Groningen – Assen. Zijn presentatie draaide om het maken van keuzes. Als voorbeeld nam hij (drink)water. De helft van wat de Groningers aan drinkwater gebruiken komt uit het stroomgebied van de Drentse Aa. Daarvan wordt zo’n 40% benut voor douchen. Maar, zo stelde Lammers: “Het gaat in de toekomst niet alleen om 50.000 extra mensen die douchen, er komen bijvoorbeeld datacenters bij die extra water verbruiken, er is meer vervuiling van het water, er is water nodig voor dier en natuur, verdroging speelt. Dus harde keuzes: óf douchen óf snel internet óf natuur.”

Tim Willems-Kruize is stedenbouwkundige en atelierleider van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Stichting Libau. Hij ging onder andere in op hoe je een brede benadering van ruimtelijke kwaliteit concreet handen en voeten geeft. Willems-Kruize gebruikte hiervoor de kwaliteitsquadrant.“De kracht hiervan zit in het gesprek, maar ook in de inbreng door de expertise van ontwerpers en planologen in dat gesprek.”

Bijeenkomst gemist? Lees dan het verslag of bekijk de videoreportage.