12-05-2021

Masterplan Op Stoom van start

In 1838 startte Thomas Aintshworth de eerste stoommachinefabriek in Twente. Dat gebeurde in de Twentsche Stoomblekerij in Goor. De machines doen al lang geen dienst meer. Maar het gebied van zo’n 18 hectare heeft in deze tijd, waarin grote vraag is naar woningen voor verschillende doelgroepen, potentie om zich te ontwikkelen.
De gemeente Hof van Twente kocht het TSB-terrein vorig jaar aan en verzekerde zich daarmee van regie op de ontwikkelingen. Een volgende stap is nu gezet met de opdracht aan Strootman Landschapsarchitecten om een Masterplan op te stellen. Dit Masterplan Op Stoom maken we samen met De Zwarte Hond en de participatie-experts van SIR communicatie & participatie uit Enschede.

Wonen, werken en ontspannen op een historische plek in Goor

Het Masterplan wordt een strategisch plan met ruimte voor organische ontwikkeling in de verschillende deelgebieden. Die deelgebieden worden de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd. Ons samenwerkingsverband werd door middel van aanbesteding geselecteerd uit een zestal lokale, regionale en landelijke partijen. Berno Strootman: “Ik vind het bijzonder dat ik als oud-Gorenaar samen met de huidige Gorenaren mag nadenken over de toekomst van dit prachtige gebied. De gemeente is ambitieus, en wij ook. Goor krijgt er een heel bijzonder gebied bij, vlak bij het centrum. Het terrein heeft veel mogelijkheden: niet alleen als bijzondere woon-, werk- en recreatielocatie, maar ook als het gaat om herstel van een belangrijke identiteitsdrager van het gebied, de Stads Regge.”

De bijzondere objecten van het terrein zoals de gebouwen, waardevolle bomen op het terrein, de drie ‘bleekbakken’ (waterbekkens), het tracé van de oude spoorlijn, het transformatorhuisje en het pompgebouwtje zetten we in bij de transformatie naar een inspirerende woon- en werkomgeving. Ontsluiting van het terrein, een goed landschappelijk raamwerk en gedegen programmatische ontwikkelingsstrategie, zullen de ontwikkelmogelijkheden van het gebied vergroten.