19-10-2020

Meedenken over Concept Masterplan Hembrug

Het Hembrugterrein in Zaandam bevindt zich middenin de transformatie van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren én cultuur. Eind september is het meedenken gestart voor het Concept Masterplan Hembrug met een live webinar. In dit Masterplan staat in hoofdlijnen de visie op de ontwikkeling van Hembrug. Het vormt de basis voor de toekomst van Hembrug.

Tijdens themasessies in oktober gingen betrokken inwoners en ondernemers in gesprek met ontwerpers en adviseurs over de thema’s duurzaamheid, landschap, mobiliteit, programma, openbare ruimte en stedenbouw & geluid. Wensen, zorgen en ideeën konden de afgelopen tijd ook gedeeld worden via een enquête.
Mensen die het leuk vinden over de gebiedsidentiteit mee te denken, kunnen zich nog per mail aanmelden via participatie@hembrug.org voor de adviesgroep. Vanaf half november start dit proces met een eerste bijeenkomst. De input wordt verwerkt in het Masterplan voor Hembrug dat op dit moment nog in de conceptfase is.

"Bij Hembrug ontstaat een boeiende relatie tussen historie en hedendaagse stedelijkheid"

Strootman Landschapsarchitecten werkt in opdracht van Hembrug Zaandam B.V. aan de ontwikkeling van Hembrug. Dat doen we in een ontwerpteam onder leiding van BURA urbanism, samen met ABC planontwikkeling, LIFE makes SENS, MOOI lost op, Stadkwadraat, VenhoevenCS, GROUP A en de gemeente Zaanstad.
De site hembrugontwikkelt.nl geeft meer informatie over de ontwikkelingen van het terrein en het Masterplan.