03-11-2022

Mijlpaal bereikt bij transformatie Hembrugterrein

De essenties, ontwerpprincipes en beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Hembrug, worden breed gedragen door de Zaandamse raad. Unaniem stemde de raad deze maand voor het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. Het vastgestelde plan geldt zowel voor de nieuwbouw, bestaande gebouwen als de buitenruimte en is onderdeel van de Welstandsnota. Hiermee geldt het als toets bij de welstandscriteria voor alle (ver)bouw- en inrichtingsplannen op het terrein.

Ook het bestemmingsplan voor het noordelijk deel werd, met daarbij twee moties, vastgesteld. Dit zal zes weken ter inzage liggen. Dit bestemmingsplan legt de basis voor het woningbouwprogramma in het noordelijk deel van het Hembrugterrein. Hier worden in een prachtige groene omgeving, met respect voor erfgoed en natuur, meer dan 950 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen gerealiseerd.

Strootman Landschapsarchitecten werkt aan de transformatie van Hembrug in een ontwerpteam onder leiding van BURA urbanism samen met Venhoeven CS, GROUP A, Goudappel Coffeng and Bouwfysica en de gemeente Zaanstad. Met ons ontwerp voor de openbare ruimte en het bosgebied maken we het terrein groener, klimaatbestendiger en beter verbonden dan ooit, met respect voor de unieke ‘Hembrugse’ sfeer en historie.