12-04-2023

Uitbreiding iconisch Nagele

Het dorp Nagele wil het aantal woningen uitbreiden. Samen met de gemeente Noordoostpolder en architectenbureau Dérive werken we aan het ambitiedocument voor de uitbreiding. Daarmee laten we zien welke doelen we nastreven en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van het dorp. Vast staat dat de ontwikkeling moet aansluiten bij het innovatieve karakter dat Nagele sinds zijn ontstaan kenmerkt. Het ambitiedocument is agenderend en vormt de basis voor de toekomstige planuitwerking.

Nagele heeft een uniek verhaal. Het stedenbouwkundig ontwerp van het dorp was in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw onderwerp van een gezamenlijk ‘laboratorium’ voor ontwerpers van Het Nieuwe Bouwen: ‘De Acht’ en ‘Opbouw’, een illustere groep van ontwerpers met mensen als Aldo van Eyck en Mien Ruys. Een hoofdstuk toevoegen aan dit verhaal, betekent meer dan alleen zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorische waarden. Het vergt ook samenspraak en uitwisseling van ideeën met inwoners en ondernemers die trots zijn op hun bijzondere dorp.


Tijdens een expertsessie op 17 maart is met o.a. Wouter Veldhuis, Anita Blom en Zef Hemel gesproken over deze uitdaging voor Nagele. Zij brachten aandachtspunten naar voren; hoe hecht je een uitbreiding ruimtelijk, maar ook sociaal aan het bestaande dorp? Wat betekent dit voor het dorp en hoe zou je het collectieve ontwerp kunnen versterken?
De inzichten uit de bijeenkomst verwerken we in het ambitiedocument.

Donderdag 13 april sluiten we aan bij de jaarvergadering van Dorpsbelang Nagele waarin we de expertise van de bewoners inzetten en hun reacties oogsten om de ambities voor Nagele verder vorm te geven.