22-06-2024

Ondertekening Akkoord op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het Hoge Dijkje in Nijverdal

Deze week werd het akkoord op hoofdlijnen ondertekend door Ter Steege Bouw Vastgoed, gemeente Hellendoorn en woningcorporatie Reggewoon voor de herontwikkeling van het bijna 200 jaar oude fabrieksterrein van Ten Cate. Hier komt een nieuwe groene, autoluwe woonwijk met een historisch karakter en een verbindende rol voor een stadsbeek. Strootman Landschapsarchitecten maakte, samen met Weusten Liedenbaum Architecten, in opdracht van Ter Steege het ontwikkelplan, dat de basis vormt voor het stedenbouwkundig plan.

Unieke identiteit
De bedrijfsgebouwen aan het Hoge Dijkje zijn onderdeel van de eerste textielfabrieken in Nederland en vormen de identiteit van het gebied. Kenmerkend zijn de karakteristieke muur rond het complex, het fraaie ketelhuis (Smidse) en het bijzondere in- en exterieur van het kantoorgebouw. Binnen de contouren van de monumentale fabrieksmuren wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Het voorheen van de buitenwereld afgesloten terrein wordt een bruisende, voor iedereen toegankelijke plek, met woningen, ondernemingen, veel groen en water. Aangename wandel- en fietsroutes verbinden de autoluwe wijk met de rest van Nijverdal.

Ruimtelijk raamwerk
Het plangebied bestaat op dit moment voor een groot deel uit fabriekshallen. Om het gebied te ontwikkelen tot woningbouwlocatie zal een deel van de bestaande bebouwing moeten verdwijnen. De meest waardevolle gebouwen en de muur rond het complex blijven bewaard. Van de gebouwen die moeten verdwijnen zien we de structuur terug in het ruimtelijk raamwerk van het stedenbouwkundig plan.

Een prettig klimaat
Centraal in het plangebied ontwierpen wij de stadsbeek, niet alleen een aantrekkelijke verblijfsplek voor de inwoners van de wijk, maar voor heel Nijverdal. Want door speelplekken en parkruimte aan de stadsbeek te koppelen, ontstaat een prettige en levendige verblijfsruimte rond de beek. Daarnaast krijgt de beek een belangrijke functie in dit veranderende klimaat: minder hittestress, opvang van overtollig water en (afkoppeling van) hemelwater. Een groot aantal bestaande en nieuwe bomen draagt bij aan een prettig klimaat. Een sterke hagenstructuur rond de tuinen scheidt niet alleen privé en openbaar van elkaar, maar draagt ook bij aan de lokale biodiversiteit.