10-07-2024

Walk & Talk op Het Lankheet

Op het Overijsselse landgoed Het Lankheet is water van oudsher een verbindend element. Tegenwoordig vertolkt dat water er ook nieuwe (klimaat)functies. Het waterzuiveringspark dat Strootman Landschapsarchitecten twintig jaar geleden voor Het Lankheet ontwierp maakt deel uit van dat nieuwe watergebruik. De NVTL bezocht het landgoed op 27 juni voor een walk & talk.

Ard Middeldorp gaf op Het Lankheet een toelichting op het waterzuiveringspark dat al twintig jaar een belangrijk functie vertolkt in het moderne watermanagement op het landgoed. ‘In het ontwerp volgden we de weg van het water, dat daarmee sturend werd voor het ontwerp.’ Ard onderstreepte  hoe in 2004 techniek, onderzoek en ruimtelijk ontwerp in het plan van het waterzuiveringspark fraai werden geïntegreerd: ‘Het ontwerp bestaat uit achttien bassins die in zes reeksen van drie velden op een verschillende manier gemanaged worden. Met tien centimeter hoogteverschil per veld stroomt het water via in- en uitlaatpunten diagonaal over de velden weg. Wageningen onderzocht tien jaar lang de effecten op de waterkwaliteit, aan de hand van allerlei variabelen.’ 

Het waterzuiveringspark wordt momenteel ingezet voor het bergen en zuiveren van oppervlaktewater en het herstel van beekbegeleidende natuur. In het waterzuiveringspark wordt 80% van het fosfaat uit het water gehaald. Het versterkt de broekbossen waar het gezuiverde water doorheen stroomt op de weg terug naar het beekdal van de Buurserbeek en de vloeiweides, die zijn ingericht als bergings- en overstromingsgebied. Dat alles is op Het Lankheet gekoppeld aan het creëren van werkervaringsplaatsen in het kader van zorg en het creëren van een recreatief interessante omgeving.