23-06-2022

Op naar een veilig en beleefbaar nieuw geulenlandschap bij Oeffelt

Het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater ongeveer 21 centimeter. Het overstromingsrisico in de Noordelijke Maasvallei wordt hierdoor kleiner. En dat is tot aan Venlo merkbaar. Samen met Royal Haskoning, DHV en WSP maken we in opdracht van de provincie Noord-Brabant dit deel van de Maas weer veiliger en mooier. 

Slim combineren door de opgave vanuit hoogwaterveiligheid te koppelen aan doelen in het gebied voor natuur, cultuurhistorie en recreatie

Dit alles gebeurt door openingen te maken in de grondlichamen van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. Ook worden ter plekke de uiterwaarden verlaagd en opnieuw ingericht. We creëren - met aandacht voor recreatie, natuurontwikkeling en cultuurhistorie - een nieuw dynamisch landschap in samenhang met het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied).

Om iedereen de laatste informatie te geven, organiseerde Provincie Noord-Brabant eind mei een infobijeenkomst en excursie. Bezoekers ontvingen tijdens de infobijeenkomst de laatste informatie over het project en kregen tijdens een wandeling in het gebied extra uitleg.