28-09-2020

Welke kansen bieden opgaven van nu aan het landschap?

Met de Panorama4daagse sloot het College van Rijksadviseurs de tour Panorama Nederland af.In een online uitzending ging Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman in gesprek met Liesbeth Staats.

Het gesprek ging over de kansen voor Nationale Parken, het belang van integraal watermanagement, en de relatie tussen boer en maatschappij. Onderwerpen die ook belicht werden door Ignace Schops, Frans Klijn en Welmoed Deinum.

"Door opgaven goed te verbinden maken we een mooier NL"

Als opnamelocatie koos Berno het Diemerpark in Amsterdam, een groene overgang tussen stad en buitengebied. “Dergelijke stadsranden zijn heel belangrijk voor inwoners om goed naar buiten te kunnen.”