04-05-2021

Een passantenhaven voor toeristen én bewoners

In Lochem wordt hard gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit: een voormalig bedrijventerrein wordt getransformeerd naar woonwijk ‘Kop van Oost’; de stationsomgeving wordt verbeterd; er wordt gewerkt aan een nieuw tracé voor de rondweg N346; en ook de (vaar)routestructuur wordt aangepakt.
Al deze ontwikkelingen plaatsen de bestaande passantenhaven van Lochem – een door de jaren heen sleets geworden, verborgen plek aan de rand van het stad - in een nieuwe context. Temeer daar de locatie van de haven een belangrijke schakel vormt in de waterveiligheid van het Berkelgebied.
Gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel vroegen Strootman Landschapsarchitecten een samenhangende visie en planontwerp te maken voor de passantenhaven tegen de achtergrond van de opgaven die er in het gebied spelen.

Van verborgen plek aan het water, naar aantrekkelijke entree van de stad

Het nieuwe tracé van de N346 zal het verkeer ontlasten dat nu van de Lochemsebrug gebruik maakt. Deze brug, grenzend aan de passantenhaven, wordt in de toekomst een belangrijke recreatieve schakel die de binnenstad van Lochem met het station en het prachtige landschap rondom Ampsen verbindt. In het verlengde daarvan kan de haven een sfeervolle en aantrekkelijke entree voor de stad gaan vormen. Een kans die wij in ons ontwerp aangrijpen en waarbij we ons ook richten op nieuwe gebruikers vanuit de nabijgelegen woonwijk ‘Kop van Oost’. Van een verborgen plek aan het water – de situatie nu – maken wij van de haven een aantrekkelijke entree en verblijfsplek, die integraal verbonden is met de stad. Een interessant en veilig gebied waar vele mensen kunnen ontspannen en genieten van een mooie groene plek aan het water.

Via verschillende ontwerpvarianten verkennen we met de opdrachtgevers meerdere opties voor de sfeer en uitstraling van de passantenhaven, de damwanden (die aan vernieuwing toe zijn) en inrichting van de aanlegplaatsen. Bureau SmitsRinsma ondersteunt ons in de technische uitwerking van het ontwerp.