21-04-2020

Praat mee over Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? De overheden – Rijk en regio – hebben het initiatief genomen om samen met gebiedspartijen en ondernemers een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050 te ontwikkelen, die agenderend voor de toekomst zal zijn. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vorm gegeven. Ons bureau ondersteunt in samenwerking met OAK consultants en Lievense, Rijkswaterstaat bij het maken van de gebiedsagenda.

Op 11 mei is er een online inspiratiesessie. Doet u mee? Op de agenda staan de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de vraag hoe je succesvol en creatief kunt samenwerken in Living Labs. Door het programma heen en via mini break-outsessies kunt u input geven of in gesprek gaan. Meer informatie en het aanmeldingsformulier via de link.

"Denkt u mee tijdens de inspiratiesessie op 11 mei? Uw mening doet ertoe!"

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta verbindt zoveel mogelijk opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar. Deze inspirerende agenda voor de toekomst, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. Deze ‘natte’ gebiedsagenda krijgt in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s en dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

De komende tijd wordt de agenda in bijeenkomsten, verspreid door het gebied, verder besproken en aangescherpt. In verband met de Corona-crisis zal dit voorlopig online gebeuren. Ondermeer via de sessie op 11 mei (deze stond eerder gepland op 19 maart).

Foto: Marcel Ketin