29-09-2022

Slotakkoord of begin nieuwe akte voor gebied tussen Duiven en Westvoort?

Kan het gebied tussen Duiven en Westervoort behouden en ontwikkeld worden tot een hooggewaardeerd groengebied? En hoe kan dit gebied nog meer betekenis krijgen voor de 40.000 mensen die met name in de aangrenzende dorpen wonen? Op welke manier kan de puzzel van ontwikkelingen en opgaven die op het gebied afkomen het beste worden gelegd?

Een gezelschap van gebiedseigenaren, inwoners, ondernemers, raadsleden en bestuurders was aanwezig bij de presentatie van het onderzoek dat wij samen met Rutger Oolbekkink, stichting de Mooie Gronden, gemeente Duiven en provincie Gelderland, in opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie naar deze vragen uitvoerden.

Er was vanuit gemeenten en provincie veel enthousiasme voor het proces dat samen met gebiedseigenaren doorlopen was en voor de gepresenteerde visie op het gebied tussen de kernen in. Het gebied, dat nu onder druk staat, kan met de resultaten van het onderzoek op weg naar een groene(re) toekomst.