17-02-2021

Project Stinspark Zwolle krijgt ruim vier ton uit Erfgoed Deal

“Het projectplan 'Stinspark Zwolle', het realiseren van een park waar erfgoed en klimaat samenkomen, laat een ambitie zien waar nieuwbouw, verstedelijking en een stadspark samenkomen in een goed ontwerp”. Deze ambitie is voor het Rijk reden om het plan te honoreren met ruim vier ton vanuit de Erfgoed Deal. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. Het besef dat bij transitieopgaven een integrale aanpak met erfgoed als uitgangspunt succesvol kan zijn, groeit. Zeven nieuwe projecten zijn nu toegevoegd in de derde ronde van de Erfgoed Deal, waarvan Stinspark Zwolle – een ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met kunstenaar Paul de Kort, er een van is.

‘Erfgoed, vernieuwing en stadspark komen samen in goed ontwerp’

Het grasveld Stinspark in Zwolle is een archeologisch rijksmonument en wordt een park met een verhaal van het vroegere kasteel Voorst. Zwolle, een groeigemeente die naast nieuwe woningen juist behoefte heeft aan kwalitatief hoogwaardige groenlocaties, gaat deze open plek benutten. Op initiatief van en samen met de bewoners gaat de gemeente het veld herinrichten tot park, waarbij erfgoed de inspiratie is. Het park wordt de verbindende schakel tussen buitengebied, jonge woonwijken en de historische binnenstad. De opgave wordt gekoppeld aan klimaatadaptieve doelen door het openen van oude grachten. Tevens is het een voorbeeld hoe om te gaan met een archeologische site. Met de herinrichting van het park worden ontmoetingen van bewoners gestimuleerd en bezoekers uitgenodigd tot ontdekking.