20-01-2021

Rapport Klimaatadaptatie Waddenkustgebied online

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds grotere impact op onze ecosystemen, de wijze waarop we ons voedsel verbouwen en de manier waarop we leven. In het Waddenkustgebied komt een groot aantal opgaven samen. En tegelijkertijd zijn er volop kansen voor klimaatadaptatie. Daar werkt Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) samen met verschillende partijen aan. PRW vroeg ons te ondersteunen bij het maken van een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust. Een adaptatiestrategie die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw. We presenteerden het rapport, waarvoor input en feedback werd geleverd door betrokken experts, tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen #ActandAdapt. 

"Om nu verantwoorde keuzes te kunnen maken moet je de blik ver vooruit richten, naar 2100"


De directe aanleiding voor het maken van de klimaatadaptatiestrategie voor het Waddenkustgebied is de Climate Adaptation Summit (CAS) die op 25 januari 2021 in Nederland plaatsvindt. Deze wereldwijde top draagt bij aan de actie van de Global Commission on Adaptation (GCA) om wereldwijd nog meer steun te krijgen voor klimaatadaptatie. De adaptatiestrategie die er nu ligt laat zien: waar wringt het, en wat kunnen we hieraan doen? Het rapport ‘Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21e eeuw – Agendering van opgaven en handelingsperspectieven’, focust op de opgaven en de kansen die er liggen voor het gebied. Hiermee bieden we inspiratie voor vergelijkbare delta’s wereldwijd. 

Dat we voor een grote opgave staan, zal duidelijk zijn. Alle geraadpleegde experts onderschrijven dat ook. Tegelijkertijd ligt in het anticiperen op de opgaven ook de kans om het gebied interessanter te maken, rijker en aantrekkelijker. De vragen die voor ons liggen zijn: hoe gaan we met de opgaven om en welke keuzes maken we? Wat doen we nu, hoe ziet het landschap er over 80 jaar uit, en hoe komen we daar? Met de informatie en oplossingsrichtingen kunnen we met elkaar het gesprek voeren. 

Benieuwd naar de opgaven en het handelingsperspectief met drie koersen? Bekijk dan het rapport dat nu online staat.