21-12-2020

Rotterdam 2060: nat en warm – maar bovenal een leuke stad

Rotterdam nu wereldstad; straks voorbeeldstad voor de wereld? Als het aan Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond ligt wel. Gezamenlijk schetsen zij een aantrekkelijk scenario voor een duurzaam en klimaatadaptief Rotterdam op weg naar 2060. Het stimuleert de stad om zich als collectief in te zetten voor het voorkomen van de gevolgen van klimaatverandering, door de problemen bij de bron aan te pakken. Tegelijkertijd gaat de leefkwaliteit van inwoners er aanmerkelijk op vooruit. Rotterdam kan daarmee vele andere steden in Nederland en daarbuiten inspireren.

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond laten in het project ‘Flatten the curve’ zien dat als we nú onze economie en maatschappij ombuigen naar een duurzame maatschappij, de klimaatverandering en de effecten daarvan kunnen afvlakken. Natter en warmer zal het zeker worden, maar voor vier deelgebieden hebben de makers van de plannen geschetst hoe de gevolgen minder heftig zijn, als Rotterdam nu gaat aanpakken.

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond schetsen aantrekkelijk toekomstscenario voor Rotterdam

Het goede nieuws is dat veel maatregelen ook de belofte van een leukere stad voor de inwoners in zich hebben. Want het ontwerpend onderzoek, in opdracht van Rotterdams Weerwoord, laat zien hoe Rotterdam er in 2060 uit kan zien: gezonder, nog levendiger, groener en socialer.

‘Flatten the Curve’ is onderdeel van de tentoonstelling Meteopolis, waarin vier teams elk een verschillend scenario voor 2060 uitwerken. Deze tentoonstelling is te zien tijdens de IABR-2021 en zal op 14 januari openen in de Keilezaal in Rotterdam.