11-10-2021

Noordelijke Maasvallei bij Oeffelt veiliger én mooier

De overstromingen in België, Duitsland en Zuid-Limburg afgelopen zomer laten duidelijk zien dat we Nederland weerbaarder moeten maken tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Samen met WSP en Royal Haskoning DHV gaan wij in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan de slag om de noordelijke Maasvallei bij Oeffelt niet alleen veiliger, maar ook mooier te maken. Dat kan door de opgave vanuit hoogwaterveiligheid slim te combineren met doelen in het gebied voor natuur, cultuurhistorie en recreatie.

Bij Oeffelt is de Maasvallei versmald door de grondlichamen van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het Duits Lijntje. Hierdoor is een ‘flessenhals’ in de Maasvallei ontstaan. Deze stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot overstromingen.

Gezamenlijk gaan we ervoor zorgen dat het overstromingsrisico in de Noordelijke Maasvallei bij extreem hoogwater kleiner wordt. Dat gebeurt door openingen te maken in de grondlichamen van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. Ook zullen ter plekke de uiterwaarden verlaagd worden en opnieuw worden ingericht. We creëren - met aandacht voor recreatie, natuurontwikkeling en cultuurhistorie - een nieuw dynamisch landschap in samenhang met het Maasheggengebied, waar verloren gegane Maasheggen worden teruggebracht.

De komende maanden werken we verder aan de landschappelijke inrichting van de weerd, de inpassing van de infrastructuur en de vormgeving van de openingen. Meer weten over het project? Kijk dan op ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl.