23-11-2022

Werk in uitvoering: Salmsteke Ontkiemt!

Twee jaar na het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst met alle partijen, is begin deze zomer begonnen met de realisatie van de uiterwaard bij Salmsteke. Een integraal project om de Lekdijk te versterken, waarbij wij in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samenwerken met WSP. Ons ontwerp voor een nieuwe inrichting van de uiterwaard wordt nu uitgevoerd.

Een uiterwaard met ruimte voor natuur, water en recreatie.

In het filmpje Salmsteke Ontkiemt!, van Ton van Es, is de vaargeul al te zien, met daarbij een gescheiden deel waarin je veilig kunt zwemmen en dat ververst wordt door de aanwezige getijdenstroming. De natuur kan zich straks ontwikkelen tot stroomdalgrasland met grote grazers, en er komen nieuwe wandelroutes voor hondenuitlaters en andere natuurliefhebbers. Aannemer Mourik werkt hierbij duurzaam, met innovatieve technieken, onder andere met een van de eerste waterstofgraafmachines in Europa. De aanleg van de uiterwaard zal begin 2023 klaar zijn, daarna start de versterking van de dijk.


Het project Salmsteke Ontkiemt! is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap  De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer.