05-04-2023

Herontwikkeling TSB-terrein in Goor - 'De Fabriek'

Strootman Landschapsarchitecten heeft samen met De Zwarte Hond de aanbesteding gewonnen voor het herontwikkelingsproject ‘De Fabriek’ in Goor. Al in een eerdere fase maakten zij in opdracht van de gemeente Hof van Twente het masterplan ‘Op Stoom!’: de basis voor de transformatie van het voormalige TSB-terrein naar een aantrekkelijk groen woon- en werkgebied.

De bijzondere locatie van De Fabriek biedt een uitstekende kans voor ontwikkeling, waarbij de industriële sfeer van het terrein prachtig zal worden verweven in nieuwe woon, recreatie- en bedrijfsbestemmingen. Het TSB-terrein is al bijna 200 jaar een bron van ondernemerschap en zal dat ook blijven. De Fabriek, waarin historie wordt gekoppeld aan hedendaagse architectuur, zal worden omgeven door een nog te ontwikkelen stadspark: een ideale plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van het groen, waarin waardevolle cultuurhistorische elementen als waterbekkens en pomphuisjes zullen worden opgenomen.

'De Fabriek: een icoon in de regio'

Strootman en De Zwarte Hond zien De Fabriek als een icoon in de regio en een verbinder tussen wonen, werken en recreëren. Het stedenbouwkundig masterplan zal worden opgebouwd rond zeven uitgangspunten. Ten eerste kijken we naar de bestaande en verhuurde eenheden en bepalen we of bestaande functies, die een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities, kunnen worden ingepast. Ook maakt het ontwerpteam een bouwkundige analyse om te bepalen welke elementen op zichzelf staande bouwkundige eenheden vormen en welke zonder de destabilisatie van andere elementen kunnen worden gesloopt. Ook kijken we naar de aansluiting van De Fabriek met de omgeving.

In het masterplan combineren we de fysieke ontwikkelingen met een aantrekkelijke publieke structuur. De Fabriek wordt stapsgewijs verdeeld in aantrekkelijke ontwikkeleenheden en bouwvelden. Op de bouwvelden staan te behouden gebouwen en complexen die worden aangevuld met nieuwbouw, voornamelijk woningen. Als ontwerpteam kijken we uit naar de transformatie van De Fabriek. We zien die als een unieke kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de gemeenschap en de regio, niet alleen door te voorzien in meer woningen en bedrijfsruimten, maar ook door bij te dragen aan de klimaatadaptatie, biodiversiteit en een aantrekkelijke openbare ruimte.

Strootman Landschapsarchitecten en De Zwarte Hond hechten veel waarde aan een transparante werkwijze met korte lijnen tussen de betrokken partijen en gaan de bestaande samenwerking tussen het ontwerpteam en het projectteam van Op Stoom versterken. Ook geven we ruimte voor externe participatie door bijeenkomsten met een ‘denktank’ die is ingesteld tijdens het opstellen van het masterplan.