30-07-2020

SL wint ontwikkeling woningbouwlocatie Zuidlaren

De Prins Bernardhoeve, een leegstaand evenemententerrein in Zuidlaren, gemeente Tynaarlo, krijgt een nieuwe bestemming. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. Op het voorste deel van het PBH-terrein komen winkels; op het achterste deel woningen. Voor de uitwerking van de woningbouwlocatie en de Hunze-as is Strootman Landschapsarchitecten geselecteerd. Een team van LAOS, Specht en PAU werkt aan de plannen voor de centrumontwikkeling en voorste deel van het PBH-terrein. Beide teams zullen bij de ontwikkelplannen nauw met elkaar samenwerken.

Zuidlaren heeft een prachtige ligging op de grens tussen de Hondsrug en het Hunzedal. De vele brinken, relicten van een historische verbondenheid van het dorp met het landschap, maken Zuidlaren tot een bijzonder groen dorp.

"Hier ligt de kans om de samenhang tussen landschap en dorpscentrum te versterken"

De groene aankleding en openbare ruimte zijn dominant als identiteitsdragers van het dorp, waardoor groenstructuur en bebouwing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Strootman Landschapsarchitecten ziet in de ontwikkelingen de kans om de samenhang tussen het landschap en het dorpscentrum te versterken. Op een onderzoekende wijze zal het bureau samen met bewoners en andere betrokkenen kansen naar boven halen.

Na de zomer wordt gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen. De ontwikkelrichting die is vastgesteld door de gemeenteraad vormt daarbij het uitgangspunt. In het najaar begint voor beide projecten het proces waarin belangstellenden en belanghebbenden kunnen meedenken over de concrete plannen.