13-12-2023

Toekomstvisie voor drie Arnhemse parken in Jaarboek Blauwe Kamer

Met een oproep aan ontwerpers om positie te nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van Nederland, presenteerde voorzitter van de vakjury Esther Agricola de winnende ontwerpen die dit jaar zijn opgenomen in het Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2023. We zijn er trots op dat onze toekomstvisie voor de Arnhemse parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem hier dit jaar deel van uitmaakt. Naar oordeel van de jury een van de projecten gemaakt vanuit ‘intrinsieke motivatie en drijfveren’.

Met de toekomstvisie die wij maakten, ligt er een plan om op de lange termijn de gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit op te vangen. Dit stelt eisen aan de inrichting. Want naast schoonheid en recreatief verbruik, gaat het ook over het belang van verkoeling en soortenrijkdom. En omdat de parken te maken hebben met slijtage en verval hebben we ook een beheer- en onderhoudsplan gemaakt waarmee de 200 hectare aan bos, watervallen, historische bouwwerken en doorkijkjes behouden blijven voor de vele bezoekers van het park. Sommige parkelementen moeten vernieuwd worden, zoals de Barokke Laan op Zypendaal. Hier is het laaneffect verdwenen door het verval van terrassen en uitval van bomen.

Kern van de visie is om de historie via ontwerp te verbinden met actuele opgaven. Daarbij bouwen we voort op drie bijzondere parksferen: beekdal, parkbos en landschappelijke kamer. In het plan hebben we veel aandacht voor het watersysteem, het padennetwerk, de verbinding met de omgeving, de spreiding van bestemmingen, de rol van kunst en de plek van evenementen.