12-09-2022

Vier projecten opgenomen in publicatie Transities! - ontwerpend onderzoek als gamechanger

Donderdag 15 september presenteert Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de publicatie Transities! Dit is een handboek met 129 ontwerpend onderzoeken die inspiratie bieden voor de aanpak van complexe transitievraagstukken. Daarin zijn ook de vier projecten opgenomen waaraan ons bureau het afgelopen jaar bijdroeg. Bij alle projecten werden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken. 

Voor het landelijk gebied ontwierpen we 3 toekomstscenario’s. In samenwerking met Marketing Oost en NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal deden we een ontwerpende verkenning naar de opgaven Nationaal Park Nieuwe Stijl (p. 20) Hier ligt de ambitie om het huidige Nationaal Park van 3.500 ha. uit te bouwen tot een NP Nieuwe Stijl van circa 50.000 hectare. Op en rondom het NP Nieuwe Stijl spelen veel grote maatschappelijke opgaven. Wij verbeeldden de uitdagingen in onderlinge samenhang en agendeerden de  ontwerpopgaven, onderzoeksvragen en deelgebieden voor vervolgonderzoek. 

De groene, Twentse long van het Wageler (Enschede)  kan een samenhangend, gedragen toekomstperspectief gebruiken met aandacht voor samenwerking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de stadsrandfunctie van het gebied. Via ontwerpend onderzoek, uitgevoerd met de Vereniging Wageler en de gemeente Enschede, ontwikkelden we een toekomstperspectief als basis voor een gebiedsvisie (p.14).

Samen met stichting de Mooie Gronden, Rutger Oolbekkink, gemeente Duiven en provincie Gelderland onderzochten we hoe het groengebied tussen Duiven en Westervoort – dat onder druk staat, maar van grote waarde kan zijn voor de 40.000 omwonenden – behouden en ontwikkeld kan worden tot een hooggewaardeerd groengebied (p.20).
Ook binnen het thema Vitale steden en Dorpen gingen we met deze samenwerkingspartners aan de slag. Hier richtten we ons op het open gebied tussen Duiven, Westervoort en het bedrijventerrein dat krimpt door de verstedelijkingsdruk in de agglomeratie Arnhem. in het project Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers, onderzochten wij hoe dit gebied nog meer betekenis zou kunnen krijgen voor inwoners uit de aangrenzende dorpen en of woningbouw wenselijk is als financiële motor voor een groene toekomst (p.104).

De presentatie van Transities! is onderdeel van een grote slotmanifestatie op 15 september voor deelnemers van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en geïnteresseerden in ontwerpend onderzoek als gamechanger in het aanpakken en versnellen van complexe transitievraagstukken.