13-12-2021

Met toekenning subsidie Mondriaanfonds realisatie Stinspark stap dichterbij

‘Het Mondriaanfonds is positief over de historische context van de opdracht en meent bovendien dat de betreffende locatie door het project toegankelijker wordt voor publiek’. Met deze woorden kent het Mondriaanfonds € 60.000 aan de gemeente Zwolle toe voor realisatie van het kunstwerk van beeldend kunstenaar Paul de Kort in het nieuwe Stinspark in Zwolle, een ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten en Paul de Kort.

Veel lof voor het ontwerp waarin erfgoed, klimaat, verstedelijking en een stadspark samenkomen

Uit de toekenning spreekt een prachtige waardering voor het plan waarvoor eerder dit jaar al gelden beschikbaar kwamen vanuit de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, en het BPD Cultuurfonds. Ook vanuit de Erfgoed Deal kwam een substantieel bedrag voor ‘het realiseren van een park waar erfgoed, klimaat, verstedelijking en een stadspark samenkomen in een goed ontwerp’.

Het Stinspark is een archeologisch rijksmonument en wordt een park waar het bijzondere verhaal van het vroegere kasteel Voorst beleefd kan worden. Onze ontwerpkeuzes, de nieuwe landschapsstructuren, beplanting en een kunstwerk als burcht, leggen de relatie met het verleden. Het kunstwerk is een metafoor van een versterkt object. In een taal die wel associeert met een burcht maar heel duidelijk geen reconstructie beoogt. Een (nu nog) eentonig gebied wordt een spannend park met kleurrijke planten en bomen die ook ecologische interessant zijn. Het nieuwe Stinspark is een bewonersinitiatief vanuit de Stichting Stinspark van Voorst tot Verder.

In een presentatie aan het Mondriaanfonds lichtte Paul de Kort de samenhang de geschiedenis van de locatie en de samenhang tussen burcht en voorburcht - een ensemble - toe.