28-02-2022

Berno Strootman coreferent op symposium over de identiteit van het Twentse landschap

Een veranderend klimaat, betekent ook een veranderend landschap. Hoe anticipeer je op de opgaven en hou je toch de samenhang in het landschap? Deze vraag staat centraal tijdens het minisymposium dat Waterschap Vechtstromen 2 maart organiseert in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede, met Berno Strootman als co-referent. ‘Let’s get weaving’, de titel van het symposium dat zich richt op het Twentse landschap, geeft aan dat het landschap gelezen kan worden aan de hand van verschillende weefdraden. Door die op een goede manier te verweven, ontstaat een sterk en interessant patroon van de toekomst.

Stefan Kuks, watergraaf Vechtstromen vertelt over de blauwe weefdraad; Blauwgroene lijnen in het landschap. Met structureel droog en incidenteel nat wordt een toekomstbeeld geschetst van de beekdalen en de dominante blauwe ader die van de stuwwal naar Zwolle loopt. Hoog en laag van elkaar afhankelijk. Kansen of bedreigingen voor het landschap?

De groene weefdraad; De inrichting van ons thuis, van ons landschap, is een thema dat belicht wordt door Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel. Hij deelt zijn gedachten over hoe het groene Twentse coulisselandschap op de hooggelegen gebieden echt door bewoners, bedrijven en overheden (h)erkend wordt als onderscheidend karakter van de regio Twente. En hoe door hierin te investeren dit verder kan bijdragen aan de ‘high-tech regio in het groen’. 

Commisaris van de Koning, Andries Heidema besluit met de grijs-rode weefdraad; een sterk Overijssels wandkleed door de combinatie van opgaven. Hij anticipeert daarbij op Panorama Nederland (hoe het denken in beelden helpt de toekomst samen te vormen) en de kracht van ontwerpend onderzoek om blauwe, groene en grijs-rode opgaven te combineren.

Als coreferent zal Berno Strootman zijn visie geven op de zienswijzen van de sprekers.