24-03-2022

Berno Strootman tafelgast bij gesprek over Panorama Gelderse Rivieren

Er stromen 2 machtige Europese rivieren door Gelderland: de Maas en de Rijn. De Rijn heeft daarnaast zijn vertakkingen: Waal, Nederrijn-Lek en IJssel. Vanwege klimaatverandering zijn aanpassingen aan de rivieren nodig: versterking van de dijken; voldoende afvoer tijdens extreem hoge waterpieken en voldoende wateraanvoer in tijden van droogte. Al deze opgaven en meer - waarbij veel partijen samenwerken - staan beschreven in het Panorama Gelderse Rivieren.

Berno Strootman: 'Veel opgaven - weinig ruimte. Verbind de opgaven en zie ze als kans om er iets moois van te maken. Daarvoor zijn leidende principes nodig en regie! Regie voeren - en dat zijn we in Nederland niet meer zo gewend - betekent ook keuzes maken.'

De provincie Gelderland organiseerde op 24 maart een partnerbijeenkomst over het Panorama in de context van ontwikkelingen rond de grote rivieren. Daarbij werd ook gekeken naar de relatie met het Deltaprogramma en het Programma Integraal Riviermanagement (IRM), de kansen voor ruimtelijke kwaliteit en de gebiedsgerichte samenwerking.

Het gesprek aan tafel werd gevoerd met gedeputeerde Peter van ’t Hoog, Marijn Ornstein, dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe, Lilian van den Aarsen, directeur staf Deltacommissaris en Berno Strootman.