11-11-2021

Toekomstvisie voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem: de gemeente Arnhem heeft Strootman Landschapsarchitecten opdracht gegeven om voor deze drie bijzondere parken een toekomstvisie en ontwikkelplan maken. 

'Een ontwikkelplan, niet alleen voor het monumentale groen, maar ook voor paden, meubilair en verlichting'

De komende tijd gaan wij met veel plezier en in samenspraak met de gemeente, beheerders en verschillende belangengroepen en geïnteresseerden, aan de slag met een visie en landschappelijk ontwerp op hoofdlijnen. In onze visie zullen we naast een ontwikkelplan voor het monumentale groen ook ingaan op vernieuwing van paden, meubilair en meer. Doel is om de parken bestendig te maken tegen de effecten van de klimaatverandering, om ze duurzaam in te richten voor intensief gebruik, en om de parken te laten bijdragen aan een grotere biodiversiteit.

De afgelopen jaren hebben we als maatschappij ervaren hoe belangrijk groen ‘dichtbij’ is, met name voor bewoners van een stad. Bewegen, recreëren, erop uit gaan… Veel parken, ook de Arnhemse, hebben hun bezoekersaantallen zien toenemen en de verwachting is dat deze ontwikkeling zal doorzetten. Dat vraagt anticiperen, niet alleen op meer mensen die ook nog eens vaker gebruik maken van de parken, maar ook op een veranderd gebruik. Voor die nieuwe rol en functie van de parken zal in onze visie en ontwikkelplan alle ruimte zijn. Dat geldt uiteraard ook voor bestaande en nieuwe kunstuitingen in de parken.

De parken hebben een interessante historische mix van cultuur – ondermeer door de beeldententoonstellingen Sonsbeek - en natuur. De opstelling van nieuwe kunstuitingen in de parken, krijgt in onze visie dan ook zeker aandacht.