12-12-2022

Brede schouders onder Toekomstvisie Vilsteren

Gedeputeerde Roy de Witte (provincie Overijssel) gaf het startschot voor de Toekomstvisie Vilsteren. Een brede vertegenwoordiging vanuit inwoners, belangenorganisaties, overheid en landgoed, gaat de komende tijd samen met Strootman Landschapsarchitecten en Bettina Bock (hoogleraar Inclusieve plattelandsontwikkeling Wageningen Universiteit) aan de slag om een toekomstvisie op te stellen voor Vilsteren. 

Het unieke van Vilsteren is dat er een heel dorp op een particulier landgoed ligt. En dus spelen hier niet alleen de grote opgaven als het zoeken naar economische dragers, duurzaamheid en het aanpassen aan de veranderingen van het klimaat, maar ook de zoektocht naar het in stand houden van de leefbaarheid. Hoe kan deze vergroot worden en in ieder geval behouden, nu ook de school in het dorp gesloten is?

Daarnaast zijn er voor het landgoed opgaven zoals het vernieuwen van de parkachtige aanleg, het vergroten van biodiversiteit, het verduurzamen van de landbouw, het in stand houden van de monumentale gebouwen en het beheer van de bosopstanden. Het is zaak om zowel deze als de leefbaarheidsopgave in samenhang te bekijken. De condities daarvoor zijn goed nu er gewerkt gaat worden aan een toekomstvisie door verschillende partijen. Een belangrijk aandeel hebben de inwoners, vertegenwoordigd door Plaatselijk Belang Vilsteren en Duurzaam Vilsteren. Dat de toekomst van Vilsteren leeft onder bewoners, bleek tijdens de eerste bijeenkomst op 9 februari. Velen lieten de voorbereidingen voor het carnaval even voor wat het is en dachten mee over de toekomst van hun bijzondere dorp en landgoed: waar liggen kansen, waar wil je zuinig op zijn?

De Toekomstvisie Vilsteren wordt de komende vier maanden opgesteld door Landgoed Vilsteren, Plaatselijk Belang Vilsteren, Duurzaam Vilsteren, provincie Overijssel en gemeente Ommen in samenwerking met Universiteit Wageningen (Bettina Bock) en Strootman Landschapsarchitecten.