17-11-2022

Schouders onder de toukomst van landschap het Reitdiep

In het project ‘t Wad tot Stad’ zetten bewoners van het gebied rondom het Reitdiep zelf de schouders onder de toekomst (toukomst) van het landschap. Strootman Landschapsarchitecten en de Rijksuniversiteit Groningen helpen hierbij door het gebied en de verschillende opgaven die erop afkomen, in kaart te brengen.

Het traject van t Wad tot Stad loopt langs de oude getijdenrivier het Reitdiep. Een cultuurlandschap dat tot de oudste van Europa behoort en de mooiste plekken van de provincie Groningen verbindt. De laatste decennia heeft een aantal ontwikkelingen het gebied minder aantrekkelijk gemaakt. De landbouw bijvoorbeeld, is efficiënter geworden, percelen zijn vergroot, het landschap is versoberd, met onder andere negatieve gevolgen voor de toegankelijkheid en de biodiversiteit. En waar we tot nu het water zo snel mogelijk naar zee willen leiden, zouden we dat in de toekomst juist zo lang mogelijk vast willen houden.

Inwoners gaan straks samen op zoek naar vernieuwende manieren om het landschap nog mooier te maken. Daarvoor is nu een eerste stap gezet met een gezamenlijke verkenning van het landschap. De informatie over het gebied en de opgaven die wij met de RUG verzamelen, dienen als input voor de landschapswerkplaats waar inwoners met experts aan de slag gaan om een visie voor de omgeving van het Reitdiep te maken. Het doel is om langs het Reitdiep een aantrekkelijke groene strook te maken met meer ruimte voor biodiversiteit en waterberging in combinatie met nieuwe innovatieve landbouwmethoden. Een nieuwe gezonde en levendige toukomst voor inwoners, ondernemers en recreanten.

T Wad tot Stad is een van de projecten van Toukomst. Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties uit de provincie Groningen.