27-06-2022

Tuinjournaal met thema klimaatverandering

Het nieuwe Tuinjournaal van de Nederlandse Tuinenstichting heeft als thema Klaar voor de toekomst - Klimaatverandering in de tuin. Daar leverden we graag een bijdrage aan. 

In het magazine aandacht voor tuinen die kampen met de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals een landgoed net buiten ’s Hertogenbosch. Er is een artikel over de Merton Borders in de Oxford Botanical Gardens, die zo zijn ontworpen dat ze op de lange termijn een minimale impact hebben op het milieu, en er zijn tips om zelf aan de slag te gaan met een ‘klimaatverstandige’ tuin.

Strootman Landschapsarchitecten werd gevraagd welke kansen er liggen voor het vergroenen en klimaatbestendiger maken van steden. In ons artikel 'Groen als gouden kans voor klimaatadaptie' laten we aan de hand van 'Groenplan Groningen' en 'Selwerd de groene stempel' (een Groningse wederopbouwwijk) zien hoe je de ‘zachte’ kanten van de natuur en de ‘harde’ wensen en eisen van de stad kunt verenigen door anders na te denken over openbare ruimte.