02-02-2023

Presentatie onderzoek groen-blauwe laag ontwikkelperspectief RGA tijdens World Wetlands Day

Op uitnodiging van de brede werkgroep Groeningen presenteerden Tessa Schouten en Remco van der Togt (Strootman Landschapsarchitecten) tijdens de World Wetlands Day de groen-blauwe laag van de verstedelijkingsstrategie Regio Groningen Assen (RGA). In de presentatie, gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten, lieten zij voorbeelden zien van de meerwaarde van een groen-blauwe verstedelijkingsaanpak door een integrale aanpak van opgaven. Hoe kun je verstedelijking koppelen aan de watertransitie, klimaatadaptatie, of bijvoorbeeld aan de gezondheid van bewoners?

De komende twintig jaar moeten er in de gemeente Groningen en de directe omgeving zo’n 35.000 woningen gebouwd worden. Deze Woondeal is uitgewerkt in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele grondgebied van de RGA. De strategie tot nu toe werd vooral ingestoken vanuit mobiliteit en verstedelijking. Strootman Landschapsarchitecten voegt hier in opdracht van de RGA een stevige groen-blauwe laag aan toe: groen, landschap, natuur, water en klimaat(adaptatie).

Het is belangrijk dat dit door alle schaalniveaus heen wordt doorgevoerd. Van een regenton voor alle woningen en groenstructuren in woonwijken, tot overkoepelende water- en bodemsystemen zoals Groeningen. De ontwikkel- en inrichtingsprincipes die wij met betrokkenheid van partijen in de regio formuleren voor de groen-blauwe laag, worden toegevoegd aan de zeven bestaande principes vanuit verstedelijking en mobiliteit.