20-08-2020

Versterken Lekdijk met beleefbare uiterwaard

Slim combineren kan leiden tot mooie dingen. Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt opgepakt met de herinrichting van de uiterwaard. Dat doen wij samen met WSP.

Er ontstaat niet alleen een veilige dijk, maar ook een levendige uiterwaard met ruimte voor bewegen, ontspannen, rust en natuur. Vorig jaar zomer is het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking Salmsteke en de herinrichting van de uiterwaard.

Nieuwe interactie natuur en recreatie bij dijkversterking Salmsteke

Sindsdien zijn samen met bewoners en gebiedspartners de plannen verder in detail uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, dat uitgevoerd gaat worden door aannemer Maurik. En we kunnen er hier veel over vertellen, maar leuker is het om alles zelf te ontdekken via onze digitale kaart.