05-07-2023

Werken aan de verzorgingsplaats van de toekomst

Samen met Boskalis Nederland en partners werkten wij aan een planvoorstel voor de herinrichting van Verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 bij Gemeente Oirschot. En met succes! We wonnen de aanbesteding, uitgeschreven door Rijkswaterstaat. We werken het ontwerp en de ambities nu verder uit, samen met de partners Boskalis, Rijkswaterstaat en stakeholders. Strootman Landschapsarchitecten richt hierbij op de landschappelijke inpassing en de feitelijke inrichting van deze verzorgingsplaats van de toekomst.

Het Rijkswaterstaat-project InnovA58 heeft de opdracht en (fysieke) ruimte om te testen en experimenteren met nieuwe duurzame producten, toepassingen en werkwijzen in de bouw en infra. Dat gebeurt op een innovatieterrein aan de A58 bij Eindhoven, bij parkeerplaats Kloosters. Er zijn vier proeftuinen: de innovatiestroken (gerealiseerd in 2022), de verzorgingsplaats (nu gegund), het innovatiepaviljoen en de proeftuin waterberging. In de proeftuinen test Rijkswaterstaat nu al onder meer asfalt, wegmarkering, geluidsschermen en wegmeubilair. Maar er is ook ruimte voor innovaties in biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken voor een duurzame leefomgeving. We zijn er trots op daar onze bijdrage aan te leveren!