21-06-2023

Jaarlijks vijf miljoen extra naar Nationale Parken

De natuur als kans. Dat moet de perceptie van natuur zijn, als het aan minister Christianne van der Wal ligt. Natuur niet als obstakel, maar als vliegwiel bij maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Nationale Parken – waarbij economie en natuur samen komen - zijn de parels van onze natuur en landschappen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij gebiedsontwikkelingen en de veranderingen waar het landelijk gebied voor staat. Tijdens een werkbezoek aan Nationaal Park De Maasduinen presenteerde de minister haar beleidsplan voor de ontwikkeling van nationale parken tot robuuste, kwalitatief hoogstaande natuur- en landschapsgebieden. Hiervoor wordt, afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer, zeven jaar lang jaarlijks vijf miljoen extra vrijgemaakt, bovenop de 1,3 miljoen die er jaarlijks al gereserveerd is.

Het landelijk gebied van de toekomst zal er anders uitzien dan nu. De komende jaren vinden er grote transities plaats rond natuur, water, landbouw, energie en woningbouw. Er zijn verschillende beleidsprogramma’s die hier richting aan geven en een relatie hebben met het Beleidsprogramma Nationale Parken, waaronder de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze beschrijft nationale parken in de toekomst als de iconen voor synergie tussen landschap, natuur, landbouw en energie. Er wordt onder andere ingezet op een ruimere begrenzing van de nationale parken. Dit maakt het mogelijk dat de kwetsbare natuurkernen binnen het gebied beter beschermd kunnen blijven en dat in het omliggende landschap een overgang naar meer menselijke activiteit ontstaat. Het Beleidsprogramma Nationale Parken neemt de ontwikkeling naar grotere en robuustere parken over.

‘Hier komen economie en natuur samen’

Voor Nationaal Park De Maasduinen maakten wij het afgelopen jaar een BIO-plan waarbij nadrukkelijk is gekeken naar mogelijkheden die er liggen in de omgeving van het Nationaal Park. Juist door te kijken naar de kansen die de omgeving biedt en het gebied breder op de kaart te zetten als Regionaal landschap met het huidige Nationaal Park als natuurkern, wordt het Nationaal Park een vliegwiel voor de versterking van natuur, landschap, economie en de gezondheid van de hele streek. Het BIO-plan richt zich op verdere doorontwikkeling van De Maasduinen tot een aaneengesloten, gradiëntrijk natuurlandschap, met een afwisseling van bossen, heidevelden, vennen, zandverstuivingen, moerassen en beekdalen. Een fraaie landschappelijke zoom rondom het natuurgebied kan een aanvullend toeristisch-recreatief aanbod krijgen, natuurinclusieve en circulaire landbouw en vitale dorpen, die allemaal meeprofiteren van het natuurgebied, en daar ook iets voor terug doen. De ontwikkeling is hiermee een goed voorbeeld van de koers op robuuste Nationale Parken zoals Christianne van der Wal uitzet in haar beleidsprogramma Nationale Parken.

Op de foto: Voorzitter NP De Maasduinen Antoon Splinter en minister Christianne van der Wal, met in haar hand het BIO-plan dat wij maakten voor NP De Maasduinen.