16-11-2020

Visie op ontwikkeling metropool Amsterdam

Op 29 oktober vond het symposium integrale aanpak openbare ruimte plaats. Het doel van de bijeenkomst: kennisdelen en het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe integrale ontwerpmethode van de openbare ruimte. Nationale en internationale deskundigen deelden hun kennis en ervaring. Berno Strootman gaf als Rijksadviseur voor het landschap en vanuit de ervaring van onze bureauprojecten – o.a. de transformatie van het Hembrugterrein – zijn visie op de ontwikkeling van Amsterdam aan de hand van drie casussen.

“Laat overheden zich opstellen als rentmeester met het oog op de lange termijn en als koopman, door investeringen zoveel mogelijk te laten opleveren”, betoogde hij. “Verbind grote opgaves met elkaar en verbind ze door barrières als gescheiden overheden, portefeuilles, wetten etc. heen”. Bedenk goed waar je gaat bouwen. Voorkom scheiding van werken in de stad en wonen op afstand.

"Grote opgaves integraal oplossen is ingewikkeld, maar uiteindelijk beter en goedkoper"

“Beter bouw je in de stad op een manier die past bij woonwensen en duurzaamheid”, adviseert hij. Zoom uit bij de energieopgaven, verbind ze en “vraag je af of je met windmolens in de buurt van de stad het stedelijk milieu een dienst bewijst”. Hij benadrukt de waarde van groen voor gezondheid en de mogelijkheid om hiermee te sturen op gezondheidskosten. “Creëer in de stad groene plekken van wereldklasse en investeer in het landschap.”