21-10-2021

Werken aan het IJsselmeergebied

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoekt naar een integrale aanpak voor de ‘Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied’. In het IJsselmeergebied spelen vele uiteenlopende opgaven zoals natuurontwikkeling, energieopwekking, verstedelijking en recreatie. Ook is het IJsselmeer hét zoetwaterreservoir voor een groot deel van Nederland. Het ministerie wil inzicht in de combinatie van deze opgaven. Hoe versterken ze elkaar en waar botsen ze?
 
Samen met procesregisseurs van VINU stelt Strootman Landschapsarchitecten een plan van aanpak op voor het IJsselmeergebied. Dit is een eerste stap naar een ruimtelijke verkenning van het gebied. Door ontwerpkracht (Strootman Landschapsarchitecten) te verbinden aan procesregie (VINU) leggen de gebiedspartijen de basis voor een goed breed gedragen, ruimtelijk ontwerp.