12-01-2024

Westerholt wordt park met recreatiewoningen

Camping Westerholt was al enige tijd in verval, toen de mogelijkheid ontstond voor de Stichting Twickel om dit gebied van 7 ha. te verwerven. Het terrein is inmiddels gesaneerd. De ambitie van Twickel is om dit gebied te ontwikkelen tot kleinschalig park met recreatiewoningen, een restaurant en recreatieve voorzieningen, dat past bij de hoge kwaliteiten van het landgoed. Ons bureau maakte, samen met De Zwarte Hond, het ontwerp voor dit vakantiepark.

De inrichting verwijst naar de typische landschappelijke opbouw van de Deldeneres en omgeving, met bebouwing geclusterd in erven en omgeven door veel bomen. De vakantiewoningen zijn verdeeld over vijf erven met een verschillende omvang en compositie in de rand van het nieuwe bos, met uitzicht over de open ruimte. Ieder cluster bevat 3-4 gebouwvolumes rond een gemeenschappelijk plein: een knipoog naar het Twente boerenerf. De erven worden omzoomd door een nieuw aan te planten bos, dat beschutting geeft en ervoor zorgt dat de vakantiewoningen in een mooie open ruimte komen te staan. 
Op de plek van het oude boerenerf komt een horecavoorziening en een speelterrein. Verspreid over het terrein komen er daarnaast enkele informele voorzieningen zoals uitzichtplekken.

Westerholt wordt goed verbonden met bestaande en nieuw te ontwikkelen recreatieve routes in de omgeving. Binnen het terrein wordt autoverkeer zo veel mogelijk beperkt tot het parkeerterrein aan de rand; gasten van de vakantiewoningen kunnen via een route door het bos bij hun woning komen. De rest van het terrein bestaat uit wandelpaden in halfverharding en in maaipaden.