Centrumplan Emmeloord

Samen naar een levendig stadshart

Hoe timmer je plannen voor de toekomst niet potdicht, maar geef je wel duidelijk richting? De bewoners van Emmeloord willen een compact, gezellig, levendig en ‘eigen’ centrum. Samen bedachten we in een open planproces de contouren voor een nieuw centrumplan. Dat plan steunt op acht ruimtelijke principes, die ook bij wijzigingen sturend blijven. Ze zorgen ervoor dat de lege plekken in het stadshart worden opgevuld, dat er sfeervolle, groene winkelstraten komen met winkels aan twee zijden.  

Locatie

Emmeloord

Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Oppervlakte

18 ha

Ontwerpjaar

2016-2017

Uitvoering

2019-

Het centrumplan geeft richting aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Emmeloord, maar laat tegelijkertijd voldoende ruimte vrij voor toekomstige ontwikkelingen. De ruimtelijke principes blijven ook bij wijzigingen van het plan sturend. In juni 2020 zijn tulpenbomen aangeplant op de Deel. Waar eerder auto’s stonden, ontstaat nu een levendig stadshart. Zeker sinds in juni 2021 het nieuwe horecapaviljoen De Deel open is gegaan.

image-part
image-part

De ruimtelijke principes voor het centrum zijn:

  1. Maak het centrum compact
  2. Hecht het centrum aan de omgeving
  3. Maak sterke contrasterende koppen
  4. Zorg voor dooradering van het centrum met winkelstraten
  5. Plaats voorkanten tegenover voorkanten
  6. Grote winkels inpakken
  7. Parkeerplaatsen geleden en vergroenen
  8. Sfeervolle openbare ruimte maken

Het centrumplan is flexibel en de precieze invulling wordt per deelgebied verder uitgewerkt. De ruimtelijke principes blijven daarbij sturend: ze sturen erop dat de lege plekken in het stadshart worden opgevuld, dat er winkelstraten ontstaan met winkels aan twee zijden, en dat er sfeervolle groene straten komen. Naast nieuwe winkels worden ook horeca en wonen ingezet om de diversiteit en de levendigheid van het stadshart te bevorderen.

image-part
image-total

Het centrumplan is tot stand gekomen door middel van een intensief open planproces, waarbij bewoners ideeën konden presenteren, voorkeur konden geven, en echte keuzes konden maken voor de toekomst van hun centrum. Dit proces werd al in 2015 door de gemeente opgezet onder de naam ‘Hart voor Emmeloord’. De gemeente heeft bewust gekozen voor een bottom-up aanpak voor het centrum, dat stapsgewijs verder wordt uitgewerkt en ook stapsgewijs zal worden uitgevoerd.