CRa-advies Naar een new deal voor boer en maatschappij

Hoe zorgen we voor een betere deal tussen boer en maatschappij? Berno Strootman, tot 1 januari 2021  lid van het College van Rijksadviseurs, heeft ontwerpend onderzoek ingezet om te onderzoeken hoe de transitie naar een natuur- en landschapsinclusieve landbouw vorm kan krijgen.

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs

Partners

Louis Bolk Instituut
Kenniscentrum Landschap RUG
Flux landscape architecture (De Marne)
van Paridon x de Groot (Krimpenerwaard)
NOHNIK architecture and landscapes (Salland)

Om uit te vinden hoe zo’n New Deal er in verschillende regio’s concreet uit zou kunnen zien, startte Berno Strootman tijdens zijn rijksadviseurschap drie regionale pilots in drie landschapstypen: Krimpenerwaard (veen), De Marne (klei) en Salland (zand).

image-part
image-part

Hierin is samengewerkt met lokale en regionale stakeholders, boeren, agrarische collectieven, organisaties voor landschap en natuur, waterschappen, gemeenten en provincies, in combinatie met drie bureaus voor landschapsarchitectuur (NOHNIK, Flux en VPxDG), het Louis Bolk Instituut en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Elke pilot leverde een toekomstperspectief voor de regio op, met een duurzaam, levensvatbaar landbouwsysteem in een aantrekkelijk en biodivers landschap. Ook zijn er nieuwe verdienmodellen geschetst die deze transitie dichterbij kunnen brengen. Welke kansen en remmende factoren er zijn, is terug te lezen in de publicatie over de pilots; het advies 'Op weg naar een new deal voor boer en Maatschappij'; en de essays van Jan Willem Erisman & Krijn Poppe en Berno Strootman (zie credits).