CRa-advies over (X)XL verdozing

Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler

De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd wordt. Het moet minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler, zo concludeert het College van Rijksadviseurs, waar Berno Strootman tot 1 januari 2021 deel van uitmaakte, in zijn advies over (X)XL verdozing.

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs

Partners

Stec Groep en Architectenbureau Rademacher & De Vries

Ontwerpjaar

2019

Stec Groep heeft op verzoek van het CRa de XXL-trends geanalyseerd en geduid en het planologisch instrumentarium in kaart gebracht. Architectenbureau Rademacher & De Vries heeft een ruimtelijke analyse gemaakt van de ontwikkeling en verschijningsvorm van het grootschalig logistiek vastgoed. Met ontwerpend onderzoek zijn kansrijke ruimtelijke strategieën verkend.

image-total

Het College pleit voor duidelijke keuzes. Met behulp van financiële en ruimtelijke kaders en prikkels kan een rem op de groei van het areaal (X)XL logistiek vastgoed worden gezet. Met de opbrengsten kunnen verouderde bedrijventerreinen (‘brownfields’) worden herontwikkeld. Clustering is nodig, want heeft de kleinste impact op het landschap, is efficiënt en maakt het eenvoudiger om voorzieningen (zoals parkeerplaatsen, infrastructuur, etc.) te delen. Buiten de aangewezen clusterlocaties zouden ontwikkelingen op greenfields verboden moeten worden. Met instrumenten als een rood-voor-rood regeling kan solitair staand (X)XL vastgoed (eenlingen) worden opgeruimd en herplaatst naar clusters.

Voor (X)XL vastgoed zouden tot slot eisen moeten worden gesteld aan multifunctionaliteit, zoals het benutten van daken en gevels voor energieopwekking en/of ecologische doelen. projectbeeld: Architectenbureau Rademacher & De Vries