CRa-advies Bossenstrategie

In 2020 vroegen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies, het College van Rijksadviseurs (CRa) – waar Berno Strootman tot 1 januari 2021 deel van uitmaakte - om een advies uit te brengen over de strategie voor bossen. 

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Partners

Noël van Dooren
Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw
Adriaan Bicker
Hester Koelman
Rik de Visser

Ontwerpjaar

2020

De Bossenstrategie vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Rijk en provincies willen graag meer samenhang aanbrengen tussen het bos-, natuur- en klimaatbeleid. Rijk en provincies streven naar tien procent meer bos vóór 2030, wat neerkomt op zo’n 37.000 ha erbij. De vraag is: hoe doe je dat in een land waar de grond schaars is en de druk op de landbouwgrond groot?

image-part
image-part

De Bossenstrategie is een enorme kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons landschap, zo stelde het CRa in zijn advies aan het Ministerie van LNV over deze bossenstrategie. De kwaliteit van het landschap loopt al decennialang terug. In dit advies laat het College van Rijksadviseurs zien hoe nieuw bos en meer bomen de kwaliteit van het landschap kunnen versterken. Het realiseren van meer bos en bomen is niet alleen een kwestie van getallen. Die bossen en bomen moeten ook op de juiste plek terecht komen.

In een vol land als Nederland, met veel claims op iedere vierkante meter, zijn er geen eenvoudige oplossingen. Het College van Rijkadviseurs stelt dat dit niet gaat lukken zonder het maken van slimme functiecombinaties. Ook daadkracht op het vlak van ruimtelijke ordening, samenwerken met andere beleidsprogramma’s en een scherp oog voor de mogelijkheden van ieder landschapstype zijn onmisbaar.

image-part