Welkom in de Banckspolder anno 2030: een plek waar natuur en landbouw samengaan

In de Banckspolder, boeren zeven boeren. Het is een thuis voor weidevogels, broedend in het kruiden- en bloemrijke grasland. Slootkanten en andere landschapselementen herbergen een uitbundige biodiversiteit in een rijk voedselweb. Dankzij toepassing van organische reststromen van eiland zelf is er een rijk bodemleven in de polder. Deze gezonde bodem levert jaar na jaar een goed product op. De melkveehouders laten hiermee zien dat natuur en landbouw samen gaan op het eiland.

De overgang tussen de poldernatuur en de duinen en kwelders op het eiland is gradueel en aantrekkelijk voor planten, dieren en natuurliefhebbers. Aan de noordkant van de polder is de overgang zo ingericht dat kuikens in de natuurgebieden kunnen opgroeien. Het beheer van de kwelders nabij de polder is zodanig dat er grazige delen in de kwelder zijn waar ganzen voedsel kunnen vinden. Het duingebied is sterk verbeterd in kwaliteit, door de verminderde stikstofdruk in samenhang met goed natuurbeheer dat aansluit bij natuurlijke processen van wind, water en plant en dier op het eiland.

Natuurmonumenten en de boeren zorgen met elkaar voor een eiland waar natuur en landbouw elkaar versterken en waar mensen van kunnen genieten. De zeven melkveehouders zijn als eerste verantwoordelijk voor een duurzame landbouw op Schiermonnikoog. Deze landbouw levert kwaliteitsproducten die de consument waardeert en waar men een goede prijs voor betaalt. De Schiermonnikoger zuivelproducten vinden hun weg naar de consument via eilander horeca en middenstand en via de schappen van noordelijke speciaalzaken en supermarkten. Fans van het mooie Waddeneiland én simpelweg de liefhebber van een goed product omarmen de zuivelproducten van Schiermonnikoog.