27-07-2023

Ontwerp Stinspark Zwolle

Er wordt hard gewerkt om het park komend voorjaar te kunnen openen voor het publiek. De omwonenden en de kinderen van de twee scholen die aan het park grenzen kunnen niet wachten. Gelukkig schiet het op en lopen de werkzaamheden volgens schema. Terwijl in het park op een verhoging van drie meter de fundering voor de Burcht werd gelegd – een betonnen vloer met een diameter van 15 meter – werd er in een werkplaats in Groot-Ammers gewerkt aan de Burcht zelf. Hier is de stalen constructie gefabriceerd die met de composiet (kunststof) palen in concentrische vormen de Burcht vormt.

Kunstenaar Paul de Kort zag tijdens een bezoek met leden van de Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Verder en afgevaardigden van de gemeente aan de werkplaats in Groot-Ammers, hoe zijn ontwerp gestalte kreeg. Hij is enthousiast: 'Het ontwerp is een aantal keer bijgesteld, maar daardoor eigenlijk steeds beter geworden. Bijvoorbeeld doordat de palen van de palissades nu op afstand van elkaar staan. Hierdoor ontstaat er een moiré-effect tussen de lagen, maar blijft het effect van een labyrint toch behouden. Op het animatiefilmpje zie je mooi wat dat betekent voor de transparantie. Hierdoor is het tegelijkertijd veiliger, je kunt van buitenaf tot in het centrum kijken.'


Voor het Stinspark heeft Strootman Landschapsarchitecten een duurzame, biodiverse invulling met planten en bomen ontworpen. De Burcht – een verwijzing naar het kasteel dat hier ooit heeft gestaan – staat centraal in het park op een verhoogd eiland. Het wordt omringd door schillen: een open gebied / droge gracht, een heemtuin met dichte bosschages en een ronde buitengracht waarvoor we een brug ontwerpen. Deze verbindt het pad vanaf de scholen met de Burcht. Vandaaruit loopt een tweede as naar de Voorburcht – op dit moment ook in ontwikkeling.

Strootman Landschapsarchitecten en Paul de Kort werken intensief samen voor het ontwerp van het Stinspark in Zwolle. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met mensen van wijkvereniging, gemeente en RCE. Opdrachtgever is bewonersinitiatief de Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder. Het kunstwerk kan gerealiseerd worden dankzij bijdragen van het Mondriaanfonds en BPD Cultuurfonds. Ook vanuit de Erfgoed Deal kwam een substantieel bedrag voor het park waar ‘erfgoed, klimaat, verstedelijking en een stadspark samenkomen in een goed ontwerp’.