31-05-2023

Wat zou er gebeuren als heel Nederland vegan wordt? Nieuwe serie van NEMO Kennislink

NEMO Kennislink volgt wetenschappers in hun zoektocht naar antwoorden op grote en kleine vragen en vertelt daarover op een toegankelijke manier. De komende maanden buigt de redactie zich over de vraag: wat zou er gebeuren als heel Nederland vegan wordt. Komt dat je bekend voor? Dat kan! De inspiratie vormt het project Nederland Veganland van Strootman Landschapsarchitecten en hoogleraar Environmental Sustainability Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden, waarin zij in opdracht van de EFL-Stichting  een toekomst verkennen met als uitgangspunt dat we allemaal plantaardig gaan eten. 

“Plantaardig eten kan een interessante koers zijn om allerlei opgaven waar we in Nederland voor staan te helpen oplossen. Grond die je niet langer gebruikt voor veehouderij kun je op andere manieren inzetten. Wat zou dat kunnen opleveren voor het grondgebruik en het landschap? Daar verdiepen we ons in bij deze denkoefening”, vertelt Berno Strootman. “Daarnaast kijken we in hoeverre een veganistisch Nederland een bijdrage kan leveren aan klimaatrechtvaardigheid, een belangrijk thema van deze tijd. In ons land komen de lasten van de klimaatverandering vaak onevenredig groot terecht bij mensen met lage inkomens. Zou dat veranderen als Nederland vegan wordt?”

NEMO Kennislink gaat haar eigen weg en trekt het thema breder. Zij duiken ook in de gevolgen van plantaardig eten voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, of voor het risico op ziektes die van dier op mens overspringen (zoönosen). Of neem de Noordzee. Wat zou er gebeuren met de biodiversiteit als er geen visserij meer is? De komende tijd publiceert de redactie verdiepende artikelen, interviews en reportages over dit onderwerp. Wij volgen het met belangstelling!