08-02-2022

Podcast 'Verborgen in het volle zicht' over Stinspark Zwolle

Februari begon goed voor iedereen die betrokken is bij het Stinspark in Zwolle. Er kwam een superleuke podcast over het park online in de serie Verborgen in het volle zicht, een initiatief van het programmabureau Erfgoed Deal. En in diezelfde week keurde de gemeenteraad ook het DO voor het park goed. Concreet betekent dit dat eind van het jaar de schop in de grond kan om het ontwerp dat wij maakten in samenwerking met landschapskunstenaar Paul de Kort, daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Wat dat betekent is te zien op onze site, maar nog veel leuker: te beluisteren via de podcast die Simon Heijmans (bekend van De Brand in het Landhuis) maakte in opdracht van de Erfgoeddeal. Daarin vertelt hij het verhaal met bijdragen van collega Remco van der Togt en Paul de Kort en nazaat van de laatste bewoner van de verloren gegane burcht (check de podcast) de heer Sweder van Voorst tot Voorst. Stadsarcheoloog van Zwolle Michael Klomp en Marjorie Verhoek (Erfgoeddeal) belichten de historie van de plek. Ook bewoonster Anda komt aan het woord. Niet alleen omdat zij aan het park woont en al jaren betrokken is, maar ook en vooral omdat de opdrachtgever van het park een hele bijzondere is: bewonersinitiatief de Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder.