04-04-2023

Herinrichting van het Stinspark? De kans voor archeologen om onderzoek te doen naar het kasteel dat er ooit stond!

De voorbereidingen voor de herinrichting van het Stinspark in Zwolle was dé kans voor archeologen om meer te weten te komen over het grootste kasteel van Overijssel dat hier ruim 8 eeuwen terug heeft gestaan, maar waar we weinig van weten. Inmiddels is de grond zorgvuldig gescand. Er zijn lijnen in kaart gebracht die meer inzicht kunnen geven in de oorspronkelijk bouw van het kasteel. Maar wat - zeker voor de archeologen - nog interessanter is, is dat er resten zijn gevonden van prehistorische crematiegraven. Wat een geschiedenis heeft deze plek!

Nu de grond weer is afgedekt, kan gestart worden met de parkaanleg. Wij maakten hiervoor een ontwerp met een biodiverse invulling en een interessante relatie tussen heden, verleden en toekomst. Ons ontwerp is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht die we deels verbreden. De tweede schil is een beplante strook in de vorm van een heemtuin, die op enkele strategische doorzichten na, de burcht aan het zicht onttrekt. Hierbinnen lag vroeger de brede gracht, die wij nu deels afgraven tot een droge gracht met een ha-ha die de overgang tussen open weide en parkschil nog verrassender maakt: de derde schil. Verder naar binnen komt een verhoogd eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht: een kunstwerk van Paul de Kort, dat aanleiding geeft tot spelen. Het oorspronkelijke, complexe patroon van smalle concentrische grachten uit de middeleeuwen accentueren wij met verschillende soorten stinzenplanten, die in de vroege lente spectaculair tevoorschijn komen en het grachtenpatroon onthullen.

Tussen de twee basisscholen en het parkeiland komt over de verbrede gracht een bijzondere  houten brug, die we hebben ontworpen met een verwijzing naar de hoofdburcht. De brug vormt zowel poort als verbinding met de omgeving.  

Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Paul de Kort en in nauwe samenspraak met de initiatiefnemer stichting Van Voorst en Verder, de gemeente en RCE. De gemeente Zwolle, provincie Overijssel en de Rijksoverheid vanuit de Erfgoed Deal, investeren het komend jaar ruim anderhalf miljoen euro in de herinrichting van het park.