02-11-2021

Ontwikkeling oostkant Rijssen volgens Masterplan Strootman

De gemeente Rijssen-Holten gaat aan de slag met het masterplan dat Strootman Landschapsarchitecten maakte voor de oostkant van Rijssen. Hier ligt, dicht tegen het historisch centrum, een waardevol oud cultuurlandschap. De gemeente wilde een woongebied kunnen ontwikkelen, maar niet zonder de kwaliteiten van het bijzondere gebied veilig te stellen en verder te kunnen ontwikkelen.

Landgoed en havezate de Oosterhof is een van de belangrijkste kwaliteiten van dit gebied, en tevens de reden dat de groene lob aan deze kant van de stad onbebouwd is gebleven. Maar er is meer! Bijvoorbeeld het Volkspark naar een ontwerp van Springer, historische boerderijen, de Pelmolen en de Regge. Zes ambities in ons masterplan geven richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en het recreatieve gebruik van het gebied. Het college heeft geld vrijgemaakt om ambities te realiseren.