Beeldkwaliteitsvisie N271 bij Bergen (L.)

De N271 als etalage van regionale kwaliteiten

In opdracht van de gemeente Bergen (L.) maakte Strootman Landschapsarchitecten een beeldkwaliteitsvisie voor de N271. Hierdoor kan deze verkeersader zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke etalage voor de regio, die zorgt voor samenhang en structuur binnen het omringende landschap.

Locatie

Bergen (L.)

Opdrachtgever

gemeente Bergen

Oppervlakte

20 km.

Ontwerpjaar

2021

Uitvoering

2021-

Dijkversterking, een nieuwe weginrichting, woningbouw: allerlei ontwikkelingen die voor gemeente Bergen (L.) aanleiding waren om een overkoepelende beeldkwaliteitsvisie te laten maken voor de N271, de verkeersader die al deze ontwikkelingen verbindt. De visie – gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten - helpt om de N271 te ontwikkelen als een aantrekkelijke etalage voor de regio, die zorgt voor samenhang en structuur binnen het omringende landschap.

image-part

Van oorsprong is de rond 1840 aangelegde N271 een oude Rijksweg die Maastricht verbond met Nijmegen. Van een smalle weg met laanbomen, ontwikkelde de weg zich in de loop der jaren tot een belangrijke verkeersader tussen Venlo en Nijmegen. Door wegverbreding en ontwikkelingen langs de weg, is het oorspronkelijke laanbeeld deels verdwenen. Nieuwe bebouwing heeft de relatie tussen weg en landschap vertroebeld en de beeldkwaliteit laat hier en daar te wensen over.

image-total
image-part

Strootman Landschapsarchitecten adviseert de gemeente Bergen de relatie tussen de weg en het afwisselende landschap - op sommige plekken omsloten door de Maasduinen, op andere plekken een panoramisch uitzicht over het Maasdal – te versterken. Om verrommeling tegen te gaan en de N271 uit te bouwen tot een aantrekkelijke ‘parkway’ en ‘etalage van regionale kwaliteiten’ hebben we drie leidende richtlijnen opgesteld. Deze zijn vertaald naar praktische inrichtingsprincipes en beplantingsadviezen.

We adviseren om te streven naar continuïteit in het wegprofiel en de wegbeplanting en om daar waar mogelijk, het historische laanbeeld te herstellen en op andere plekken juist meer landschappelijke beplanting aan te brengen. Het (weer) beleefbaar maken van de verschillende sferen van dicht bos en open landschap draagt bij aan de kwaliteit van weg en beleving. Ook adviseren wij belangrijke punten langs de weg te markeren en stedenbouwkundige en landschappelijke entrees te realiseren bij de belangrijkste ingangen naar de dorpen en het Nationaal Park de Maasduinen.

image-part

Naast de weginrichting zelf, hebben we locaties aangegeven waar en onder welke voorwaarden bebouwing mogelijk is, in samenhang met de visie op de N271. De richtlijnen van de beeldkwaliteitsvisie zorgen voor een samenhangend toetsingskader voor de gemeente om zo de ambities van de gemeente voor de kwaliteit van de weg als geheel, te kunnen versterken.