09-09-2021

Agrarische kaart Flevoland geeft richting aan gesprek met boeren

Het besef is inmiddels overal ingedaald. Om depositie van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen zal de landbouw moeten transformeren. De Commissie Remkes pleit in het rapport ‘Niet alles kan overal’ (2020) voor een ‘Agrarische Kaart van Nederland’. Wij maakten in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en CML, voor de provincie Flevoland een Agrarische kaart met verschillende scenario's. Hiermee kan de de provincie met boeren andere belanghebbenden in gesprek.

'Opgaven, potentie en toekomstperspectief kan de provincie Flevoland bespreken aan de hand van onze kaarten en scenario's'

De provincie ambieert een integrale aanpak van de stikstofproblematiek en een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw. Met de door ons ontwikkelde methodiek als onderlegger kan de provincie ruimtelijke keuzen maken bij het stikstofbeleid. De kaarten geven aanleiding om in te zoomen op bepaalde gebieden en samen met belanghebbenden de opgaven, de (economische) potentie en het toekomstperspectief te bespreken.